NST Renhold AS

Foretaksnummer: NO881044552MVA

NST Renhold as er et selskap i NST Gruppen med forretningsområder innen renhold, gartner, vaktmester, service-, hotell- og kantinedrift.

Selskapet er godkjent renholdsbedrift.

Selskapet har god erfaring med byggrenhold og utvask av bygg, og kan i tillegg tilby støvmåling og dokumentasjon av kvaliteten på renholdet etter RTB håndboken og NS-INSTA 800. Selskapet utfører også desinfisering, blant annet av treningssenter, operasjonsstuer, m.m.

Bedriftsmarked:

• Løpende renhold
• Byggrenhold i alle faser og avsluttende byggutvask
• Desinfisering
• Måling og dokumentasjon av kvalitet etter RTB Håndboken og INSTA 800.
• Hotellservice – Kantinedrift
• Rydde- og flyttetjenester
• Gartner – Vaktmestertjenester
• Hente / montere

Privatmarked:

• Vaskehjelp
• Hushjelp
• Besøktjeneste
• Utvask
• Vaktmestertjeneste
• Gartner
• Vedlikehold
• Hente / montere