Referanseprosjekter

Nysæter Skole

På Nysæther skole utførte NST Byggservice as gulv og malerarbeidene og NST Renhold as sto for utvask.

Unitech Teknologisenter og yrkesskole

Under byggingen av Unitech Teknologisenter og yrkesskole på Rubbestadneset i Bømlo kommune deltok NST Byggservice as med gulv- og malerarbeid, samt taktil merking og antigrafittibehandling.

Bygget er et BREEAM bygg i klasse Very Good, og ett av få BREEAM bygg på Haugalandet.

HF Haugesund sykehus 2020

Ved utbyggingen av HF Haugesund sykehus 2020 deltok NST Renhold as med vask over himling, renhold i byggeperiode, desinfisering og avsluttende byggutvask. I tillegg sto selskapet for støvmåling, kontroll og dokumentasjon av kvalitet på renholdsarbeidet.

Suldal Bad

På Suldal bad på Sand i Ryfylke utførte NST Byggservice as alle gulv, maler, mur og flisarbeider. NST Contracting as sto for stillasarbeidene, og NST Renhold utførte byggutvask.

Kopervik Kirke

Kopervik Kirke fikk Karmøy Kommunes Byggeskikkpris i 2019. NST Byggservice sto for mur og flisarbeid, og leverte egenimporterte fliser til prosjektet.

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Utbyggingen av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus pågikk i årene 2012 -2016 og NST Byggservice as har gulv- og malerarbeidene på prosjeket, som er Nord Rogalands største byggeprosjekt.

Vea sykehjem

Vea sykehjem sto ferdig ved årsskiftet 2012/2013 og NST Byggservice as utførte gulv- og malerarbeidene samt mur og flisarbeidene på prosjektet, herunder all teglforblending.

Gassco

Gassco sitt kontorbygg har hatt flere utvidelser, og NST Byggservice as har vært med på flere av dem og utført gulv- og malerarbeid, samt mur og flisarbeid, herunder teglsteinsfasadene.

Sør-Norge Aluminium

NST Contracting as har utført en rekke oppdrag med stillas, industriell rengjøring og overflatebehandling for smelteverksindustrien.

På Sør-Norge Aluminium i Kvinnherad har NST Contracting as i flere år utført overflatebehandling av diverse rør-og stålkonstruksjoner, samt sprøyting av mer enn 15.000 kvadratmeter med tak på produksjonshallene.

Hydro Aluminium

På Hydro Aluminium har NST Contracting as utført diverse oppdrag med rengjøring og sprøytemaling over flere år.

I tillegg har selskapet utført arbeider med betong- og fasaderehabilitering.

Arbeider er utført ved verkene på Karmøy og i Høyanger.

Karmsund Videregående Skole

NST Byggservice as har utført gulv-, flis-, mur- og malerarbeid på en rekke skoler og offentlige bygg.

Karmsund Videregående Skole var det største byggeprosjektet i nord-Rogaland da det ble bygget, og NST Byggservice as hadde maler- og gulvleggerarbeidene.

Åsgard “C”

NST Gruppen har utført oppdrag på verft fra Ålesund til Drammen med skip i dokk, ved kai og også under fart.

Det er utført alle typer stillas og overflatebehandlingsarbeider fra reparasjonsarbeid på skrog, i tanker, i innredning, osv.

Videre har vi deltatt på en del nybygg med de samme arbeider.

Åsgard “C” var inne til ombygging/oppgradering og klassing i 2004.
NST Contracting as overflatebehandlet da mer enn 25.000 m2 på skrog, tanker, dekk og overbygg i løpet av knappe 10 døgn.

Nordvegen Historiesenter

NST Byggservice as har videre utført en rekke arbeider på ulike offentlige bygg.

Nordvegen Historiesenter som ligger ved Avaldsneskirken, er et av de kjente bygg NST Byggservice as har hatt maler- og gulvarbeider på.

Saipem 7000

NST Gruppen har siden 1995 utført et betydelig antall oppdrag med stillasarbeid, rengjøring og overflatebehandling på skip- og riggprosjekter.

NST Contracting as er det selskap som har utført flest kombinerte oppdrag med stillas og overflatebehandling på flyterigger under verkstedopphold på Haugalandet.

Saipem 7000 er verdens største løftefartøy, og NST Contracting as har i løpet av en del år utført flere arbeider ombord.
Maling av de store kranene er en av jobbene som er utført av oss.

West Delta

Den halvt nedsenkbare riggen West Delta ble tauet fra Singapore til Norge i 1996/97 for oppgradering, og senere oppdrag på norsk sokkel.

NST Contracting as hadde supervision og malingsarbeid i hele slepeperioden (ca 3 måneder), samt stillas og malingsarbeidet ved oppgraderingen i Norge etterpå.

Troll

Troll prosjektet er etter sigende den største konstruksjon som er flyttet av mennesker på jorden.

NST Contracting as var med på overflatebehandlingen

Solstad Offshore

NST Byggservice as har også utført arbeider på en rekke kontorbygg.

På Solstad Offshore sitt nye kontorbygg i Skudeneshavn hadde NST Byggservice as alle gulv-, maler- og flisarbeider.

“The World”

Leilighetskipet “The World” skal være verdens største leilighetsskip, og ble bygget i Norge.

NST Contracting as var med på malerarbeidene på skipet.