OPPLÆRING

I januar 2024 hadde vi intern opplæring/gjennomgang av bruk av ulike håndverktøy.

I 2023 gjennomgikk de fleste av våre ansatte i alle 3 driftsselskaper liftkurs, og de av våre ansatte som var interessert var også på kurs i asbestsanering.

Vi hadde i 2023 også et stillasbrukerkurs for nyansatte som ikke hadde dette fra før.

Uke 42, 2017 har vi hatt besøk av kjekke elever fra VG1 Bygg- og anleggsteknikk på Sauda vgs.

I 2017 hadde vi stillasbruker kurs for alle ansatte.

NST Byggservice ble i 2016 godkjent opplæringsbedrift innen murerfaget.

To personer har vært på våtromskurs i september 2015.

Vi hadde også tre personer på kurs i ny versjon av NS 3420 del T 2015.

I 2014 tok en person fagbrev i Stillasbyggerfaget.

To personer skal opp til praktisk fagprøve i Malerfaget i løpet av 2015.

I 2014 hadde NST Byggservice as tre personer oppe til teoretisk fagprøve i Malerfaget, alle besto.

Vi hadde også tre personer på kurs i ny versjon av NS 3420 del T 2014.

NST Byggservice as hadde en person på kurs i energieffektivisering av boliger.

I 2013 hadde NST Byggservice as personnel på Våtromskurs modul a, samt oppfriskingskurs.

Vi hadde også personnel på kurs i gulvlegging modul 1 i regi av Tarkett/Schønox/Cassco/IBG

En person tok også Brannteknisk prosjektering for byggebransjen ved HSH.

I 2010 hadde vi personell fra NST Renhold as på fallsikringskurs og kurs i bruk av plantevernmidler. Vi hadde videre flere interne kurs i bruk av kjemikalier, samt metoder innen renhold.

Vi hadde også personell fra NST Byggservice as på Våtromskurs og oppdatering i samme.

Til slutt hadde vi to personer fra ledelsen på kurs i regelverket rundt offentlige anskaffelser, og en person på kurs i NS 476 Inspeksjon av overflatebelegg, FROSIO.

I Mars 2009 hadde vi Flugger på besøk for en produktgjennomgang av deres produkter for ansatte i NST Byggservice as.

I 2008 hadde vi rundt 25 personer på personløfterkurs som ble i regi av HED Karmøy for NST Gruppen.

I tillegg hadde vi noen personer på truckkurs, også i regi av HED karmøy.

Vi hadde også en samling i egen regi i november der Farvemiljø Nord arrangerte en gjennomgang av produkter og utstyr fra Jordan, J.S.Cock as og Schønox.

Høsten 2007 ble det holdt internkurs i rutiner, regelverk, arbeidsmetoder, HMS, m.m. Kurset ble avsluttet med middag på hotel Maritim.

Vi har også hatt personell på andre kurs som truckkurs, og gulvkurs med bruk av gulvmasser i regi av Ardex i 2007.

I desember 2007 hadde vi rundt 20 personer på internt stillaskurs for å tilfredsstille kravene i AML § 46C (tidligere § 13).
Instruktør var Sigbjørn Karlsen fra ASC.

I tillegg deltok hele ledelsen på HMS kurs for ledere i regi av Utvikling.org i begynnelsen av desember 2007.

I samarbeid med Jotun dekorativ er det blitt avholdt kurs i materiallære for ansatte som arbeider i NST Byggservice as.

Det er tidligere også bl.a. avholdt kurs for personløfter (liftkurs) for rundt 35 personer