2017 m. spalio 16-22 d. mus aplankė šaunūs mokiniai iš Saudos profesinės mokyklos, VG1 statybų ir įrengimų klasės.

2017 m. mes surengėme visiems darbuotojams pastolių naudojimo kursus.

2016 m. NST Byggservice as  buvo pripažinta mūro darbų apmokymo įmone.

2015 m. rugsėjo mėn. du asmenys dalyvavo darbo drėgnose patalpose kursuose.

Taip pat  mes išsiuntėme tris asmenis į kursus apie naują standarto NS 3420-T: 2015 versiją.

2014 m. vienas darbuotojas gavo pastolių statytojo pažymėjimą.

Du asmenys 2015 m. laikė praktikos egzaminą dažytojo pažymėjimui gauti.

2014 m. trys darbuotojai iš NST Byggservice as  išlaikė teorijos egzaminą dažytojo pažymėjimui gauti.

Taip pat  trys asmenys lankė kursus apie naują standarto NS 3420-T: 2014 versiją.

NST Byggservice as  išsiuntė vieną darbuotoją į kursus apie efektyvų  būsto energijos vartojimą.

2013 m.  NST Byggservice as darbuotojai lankė darbo drėgnose patalpose kursus, modulis a ir kvalifikacijos kėlimo kursus.

Taip pat mūsų darbuotojai lankė grindų klojimo kursus, modulis 1. Kursus organizavo Tarkett/Schønox/Cassco/IBG

Vienas darbuotojas pasirinko priešgaisrinės technikos projektavimo statybų pramonėje studijas Stord/Haugesund aukštojoje mokykloje.

2010 m. NST Renhold as personalas dalyvavo kursuose apie apsaugą nuo kritimų ir pesticidų naudojimo kursuose. Taip pat mes surengėme daug kursų įmonės viduje Juose buvo aptarti valymo darbų metodai ir cheminių medžiagų naudojimas.

NST Byggservice as personalas atnaujino savo žinias, dalyvaudamas darbo drėgnose patalpose kursuose.

Du žmonės iš mūsų administracijos dalyvavo kursuose apie viešųjų pirkimų tvarką, o vienas darbuotojas gilino žinias kursuose apie NS 476 (FROSIO) sertifikatą.

2009 m. kovo mėn. pas mus svečiavosi Flugger, kuris pristatė savo produktus NST Byggservice as darbuotojams.

2008 m. mes išsiuntėme 25 darbuotojus į  liftų kursus, kuriuos specialiai NST Group įmonei organizavo HED Karmøy.

Keletas mūsų darbuotojų mokėsi ir vilkikų vairavimo kursuose, kuriuos taip pat surengė HED Karmøy.

Lapkričio mėn. susitikome su vienu iš mūsų pagrindinių tiekėjų Farvemiljø Nord , kuris pristatė produkciją ir įrangą iš Jordanijos bei J.S.Cock AS ir Schønox gaminius.

Atsižvelgdami į AML § 46C (anksčiau § 13) reikalavimus, 2007 m. gruodžio mėn. surengėme kursus pastolių statytojams. Kursuose dalyvavo apie 20 asmenų.
Mus instruktavo Sigbjørn Karlsen iš ASC.

Be to visa įmonės vadovybė dalyvavo HMS (sveikatos, aplinkos tausojimo ir darbo saugos) kursuose įmonių vadovams. Kursai vyko gruodžio pradžioje. Organizatorius: Utvikling.org.

2007 m. rudenį buvo surengti kursai įmonės viduje apie darbo tvarką, reglamentą, darbo metodus, sveikatos, aplinkos ir darbo saugos reikalavimus ir kt. Kursai baigėsi bendra vakariene Maritim viešbutyje.

Tais pačiais metais keletas mūsų darbuotojų lankė vilkikų vairavimo kursus, o kai kurie mokėsi naujos grindų klojimo technologijos, naudojant grindų masę. Kursus organizavo įmonė Ardex.

Bendradarbiaujant su Jotun dekorativ, buvo surengti medžiagotyros kursai NST Byggservice as darbuotojams. Šiek tiek anksčiau 35 įmonės darbuotojai dalyvavo specialiuose kursuose, kuriuose įgavo teorinių ir praktinių žinių, kaip saugiai dirbti su žmones keliančiais liftais.