NST GROUP NARYSTĖ:

NORVEGIJOJE:

Opplæringskontoret for teknologifag (Technologijų mokymų asociacija):
Tai technologijų mokymų asociacija Haugalandet regione. Šios asociacijos organizuotuose apmokymose nuolat dalyvauja apie 100 asmenų.

NST Group generalinis direktorius Jan Thorstensen buvo šios asociacijos valdybos narys nuo pat jos įkūrimo pradžios 2004 m. iki 2014 m.  Be to jis buvo apmokymų komiteto narys pramoniniams dažytojams Rogaland regione 2002-2014 m., o tai pat dalyvavo Švietimo direktorato įkurtoje kokybės kontrolės grupėje.

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland: (Jūreivystės organizacija):
Ši organizacija vienija 139 įmones nares. Pagrindinės jos veiklos sritys yra verslo politika, mokymų ir kompetencijos klausimai, o taip pat tinklo tarp įmonių narių kūrimas.

 

LIETUVOJE:

Lietuvos laikinojo įdarbinimo įmonių asociacija:
Įkūrę įmonę Lietuvoje siekėme, kad  personalo nuomos veikla taptų skaidresnė ir atitiktų Lietuvos įstatymus. Šiuo tikslu NST Baltija kartu su šešiomis kitomis įmonėmis 2007 m. inicijavo Lietuvos laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijos įkūrimą. Šiuo metu asiciacijai priklauso 14 įmonių.

Asociacijos tikslas – dalyvauti kuriant darbo nuomos įstatyminę bazę Lietuvoje, siekti personalo nuomos rinkos plėtojimo ir visiško veiklos skaidrumo,  skatinti rinkos dalyvius naudotis laikino įdarbinimo paslaugomis ir taip prisidėti prie nelegalaus darbo mažinimo.

Asociacija buvo įkurta įmonės NST Baltija patalpose. Šios įmonės direktorė Rita Sokolovienė tapo pirmąja asociacijos vadove. Šiuo metu asociacijai vadovauja dabartinė NST Baltija direktorė Dalia Mickūnienė. Ji taip pat yra ir asociacijos valdybos narė.