MEDLEMSSKAP

NST GRUPPEN ER MEDLEM AV:

 

Opplæringskontoret for teknologifag:
er som navnet tilsier et opplæringskontor for teknologifag på Haugalandet.

Adm. direktør i NST Gruppen, Jan Thorstensen, var medlem av styret i Opplæringskontoret for Teknologifag siden starten i 2004 frem til 2014, og har vært medlem i Prøvenemnda og yrkesutvalget for Industrimalerfaget i Rogaland fra 2002 til 2014, og har deltatt i en kvalitetssikringsgruppe utnevnt av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med nye læreplaner for VG3 TIP i forbindelse med Kunnskapsløftet.

Selskapene i NST Gruppen har valgt å stå utenfor opplæringskontoret og er i dag selv godkjente opplæringsbedrifter innen en rekke fag.

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland:
arbeider med næringspolitikk, utdannings- og kompetansespørsmål og med nettverksbygging mellom medlemsbedriftene innen maritim sektor.

Da selskapene i NST Gruppen i dag har svært liten aktivitet innenfor maritim sektor, har vi valgt å stå utenfor Maritimt Forum inntil videre

Lithuanian Association of Temporary Employment Companies:
Etter etableringen i Litauen, så NST Gruppen nødvendigheten av å gjøre utleie av personell mer transparent, og samtidig forsøke å regulere dette innenfor et lovverk i Litauen. Vi var derfor en av pionerene til å starte det som ble stiftet av 12 selskaper i 2007 og heter Lithuanian Association of Temporary Employment Companies.

Foreningen har som hovedformål å delta i utformingen av lovverk rundt temaet med personellutleie, og setter søkelys på 100% transparens, og useriøse aktører i markedet. De har også som mål å “utdanne” lokale klienter til en transparent forretningsideologi.

Foreningen ble i sin tid stiftet i NST Baltija sine lokaler i Vilnius, og daværende Daglig leder i NST Baltija, Rita Sokoloviene, var første leder av foreningen og hadde denne posisjonen de første årene, mens nåværende Daglig leder i NST Baltija, Dalia Mickuniene, var økonomiansvarlig i samme periode. Dalia Mickuniene har de siste årene vært Daglig leder i NST Baltija og styremedlem i foreningen.