BURSDAGER

GINTARE 30 ÅR!

Vår renholder Gintare Stonkute fylte 30 år den 7. Mars og ble feiret med kake.

JAN 60 ÅR!

I august 2020 fylte sjefen sjøl 60 år! Jan ble feiret med kake og ballonger på kontoret, og fikk gave av alle de ansatte. Han fikk utdelt en film der både tidligere og nåværende ledelse i de ulike selskapene kom med sin karakteristikk av sjefen, samt at de ansatte troppet opp på kontoret etter arbeidstid med både gavekort og et malt portrett (med et visst humoristisk snitt.)

JARLE 40 ÅR!

I mai 2020 fylte vår nye kollega Jarle 40 år. Han er ansatt som kalkulatør i NST Gruppen.

IRINA 50 ÅR!

I februar 2019 fylte vår kollega, Irina 50 år! Det ble feiret på kontoret med en flott kake.

IVAN 67 ÅR!

Vår kollega Ivan Blank fyller i dag 19.11.18 – 67 år, men fortsetter i NST Gruppen en stund til.

UWE 50 ÅR!

I mai 2018 fylte vår kollega, Uwe 50 år! Det ble feiret på kontoret med en flott kake.

JOVITA 30 ÅR!

I mars 2017 fylte vår kollega, Jovita 30 år! Det ble feiret på kontoret med en flott kake.

OLAV 50 ÅR!

I november 2015 fylte vår kollega, Olav 50 år! Det ble feiret med kake og ballonger på kontoret.