LEDIGE STILLINGER

LEDIGE STILLINGER

Vi ønsker å knytte til oss personell både for faste og sporadiske oppdrag.

Vi tilbyr greie betingelser i et hektisk, utfordrende, krevende og utviklende miljø.

Selskapene ekspanderer stadig, samtidig som vårt tjenestespekter og geografiske markedsområde utvides, og vi har derfor følgende ledige stillinger:

Vil du bli lærling, men mangler videregående utdanning?

Vi søker nå kandidater som vil ta fagbrev på jobb i følgende fag:

 • Maler/byggtapetserer
 • Murer/flislegger
 • Tømrer

«Fagbrev på jobb» ordningen er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i et arbeidsforhold. Normalt sett er man lærling i fire år (48mnd.) i heltidsstilling. Kandidaten må også bestå en skriftlig eksamen på Vg3-nivå i løpet av læretiden. Relevant praksis, videregående skolegang og realkompetansevurdering kan gi kortere læretid.

Forutsetninger for å benytte ordningen:

 • Kandidaten må få minimum 12 måneders praksis i faget (men ikke mer enn 48 måneder).
 • Kandidaten er voksen og ufaglært i faget. Unntaksvis kan personer under 25 år, normalt uten ungdomsrett, inngå slike kontrakter.
 • Kandidaten må ha fullført grunnskole eller tilsvarende. I fagbrev på jobb ordningen er det ikke krav om fellesfagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving fra videregående opplæring.

Følgende kriterier MÅ oppfylles:

 • Gjennomført 10 årig grunnskole.
 • Snakke flytende norsk eller engelsk.
 • Førerkort kl B.

Det er kun komplette CVer som vil bli vurdert, med fullstendig navn og beskrivelse av stilling og arbeidssted, samt datoer for arbeidsforhold.

Ta kontakt for eventuelle spørsmål.

Produksjonsleder og/eller Produksjonsassistent 

Vi søker etter Produksjonsleder og/eller Produksjonsassistent som skal ha ansvar for oppfølging av produksjon ute på våre byggeplasser.

Søkere må ha evne til å organisere og følge opp arbeidsutførelse, evne til å påse og gjøre nødvendige tiltak for at utførelsen blir som den skal, samt ha relevant erfaring og kunnskap om våre fag. Opplæring vil bli gitt, men det er nødvendig med bakgrunn fra ett av fagene.

Vi ønsker i utgangspunktet en fagperson innen byggfag. Fagbrev eller annen utdannelse og/eller lang erfaring er aktuelt, samt ingeniør/teknisk bakgrunn vil gi fortrinn.

Hovedkriterium er uansett evne til å organisere og følge opp på de ulike produksjonssteder, iverksette nødvendige tiltak, og se til at arbeid utføres etter selskapets avtaler og normer, slik at overstående til en viss grad er underordnet.

Arbeidsoppgaver vil i all hovedsak være oppfølging av pågående arbeider på flere arbeidssteder samtidig, og å påse at disse utføres i tråd med plan, avtaler og normer. Arbeidene planlegges sammen med overordnet, og jobben er videre å påse at disse utføres som forutsatt, iverksette nødvendige tiltak, disponere personell og utstyr mellom de ulike prosjekter, herunder kontroll, rapportering, logistikk, m.m. og ellers det som følger med for å få produksjon til å gå som planlagt og avtalt, og rapportere tilbake til overordnet.

Oppgavene vil være vide i et lite selskap, og man må være strukturert og ha evne til å ha kontroll også i hektiske perioder.

Arbeidsstokk er av flere nasjonaliteter, mens norsk og engelsk er arbeidsspråk.

Søknad og CV må inneholde sammenhengende utdannelse og arbeidshistorie. Ufullstendige søknader vil dessverre ikke bli vurdert

For nærmere informasjon, vennligst kontakt Driftssjef Irina Solheim eller Adm direktør Jan Thorstensen. Kontaktvita finnes på www.nstgruppen.no

Krav til kompetanse:

 • Utdannelse innen et av byggfagene og tilhørende kunnskap om våre fag,
 • Flytende norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl B som minimum, fortrinnsvis BE.

Personlige egenskaper:
For samtlige stillinger i NST Gruppen søkes det etter strukturert og ryddig personell med relevant erfaring, god kjennskap til det aktuelle faget, evne til å tilegne seg kunnskap, tilpasningsevne, og vilje til fleksibilitet.

For denne stilling er det av spesiell viktighet med:

 • Gode organisatoriske evner
 • Evne til å lede og følge opp arbeider slik at de ferdigstilles som avtalt.
 • Evne til å iverksette nødvendige tiltak
 • Evne til å tilegne seg stadig ny kunnskap

Lagermann/stillasmontør
Vi søker etter Lagermann/stillasmontør med relevant erfaring innen stillasmontering, og med evne til å organisere lager.

Stillingen er som det fremgår en kombinert stilling for rett person som går ut på å tidvis montere stillaser, og ellers holde orden på lager med varer og utstyr inn og ut, samt sørge for at utstyr til enhver tid er i orden.

Vi ønsker i utgangspunktet en fagperson innen stillas, men lang relevant erfaring aksepteres. Personen må i tillegg ha organisatoriske evner for å ha ansvar for lager, og uttransport til prosjekter.

Oppgavene vil være vide i et lite selskap, og man må være strukturert og ha evne til å ha kontroll også i hektiske perioder.

Arbeidsstokk er av mange nasjonaliteter mens norsk og engelsk er arbeidsspråk.

Søknad og CV må inneholde sammenhengende utdannelse og arbeidshistorie. Ufullstendige søknader vil dessverre ikke bli vurdert.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt Driftssjef Irina Solheim eller Adm direktør Jan Thorstensen. Kontaktvita finnes under «Kontakt oss»

Krav til kompetanse

 • Utdannelse eller lang erfaring innen stillas, og gode organisatoriske evner
 • Flytende norsk og engelsk, samt førerkort kl BE som minimum.

Gulvleggere – Interiør/byggfag
NST Byggservice as
Gulvleggere må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på større prosjekter. Arbeidet består i gulvlegging på de fleste type prosjekter fra private boliger til større bygg.
Fagbrev er en fordel, men kan kompenseres med lang og relevant erfaring..
Stillingen rapporterer til Formann/Prosjektleder

Tiltredelse: Snarest etter avtale.

Malere med  og uten fagbrev – interiør/byggfag
NST Byggservice as
Maler må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på større prosjekter. Arbeidet består i malingsarbeid på de fleste typer prosjekt fra private boliger til større bygg.
Stillingen rapporterer til Formann/Prosjektleder.

Tiltredelse: Snarest etter avtale

Murere med og uten fagbrev – interiør/byggfag
NST Byggservice as
Murer må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på større prosjekter. Arbeidet består i flis- og murersarbeid på de fleste typer prosjekt fra private boliger til større bygg.
Dersom man ikke har fagbrev må man ha relevant lang erfaring og kunne vise at man behersker faget tilfredsstillende.
Stillingen rapporterer til Formann/Prosjektleder.

Tiltredelse: Snarest etter avtale.

Renholdere – tilkallingshjelp
NST Renhold as
Renholdere må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på prosjekter etter behov. Arbeidet består i renhold på de fleste typer prosjekt fra boliger til større bygg. Søkere med fagbrev vil under ellers like vilkår bli foretrukket.
Det søkes etter personell til å bistå på større prosjekt eller i perioder der det er behov for ekstra mannskap..
Stillingen rapporterer til Produksjonsleder.

Tiltredelse: Etter avtale

Tømrere med fagbrev – interiør/byggfag
NST Byggservice as
Tømrere må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på større prosjekter. Arbeidet består i ulike typer tømmerarbeid på de fleste typer prosjekt fra private boliger til større bygg.
Stillingen rapporterer til Formann/Prosjektleder.

Tiltredelse: Etter avtale

Stillasmontør
NST Contracting as
Fortrinnsvis med fagbrev søkes til sporadisk/periodevis arbeid.
Vi søker en person med fagbrev eller god erfaring innen faget.

Tiltredelse: Etter avtale

Industrimalere – overflatebehandling
NST Contracting as
Maler må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på ulike typer prosjekter. Arbeidet består i overflatebehandlingsarbeid på de fleste typer konstruksjoner innen industri og marine prosjekter. Fagbrev er en fordel, men kan kompenseres med lang og relevant erfaring.
Stillingen rapporterer til Formann/Prosjektleder.

Tiltredelse: Etter avtale

Anleggsgartner
NST Renhold as
Fortrinnsvis med fagbrev søkes til sporadisk/periodevis arbeid.
Vi søker en person med fagbrev eller god erfaring innen spesielt grønn del av faget, gjerne en gartner.
Stillingen rapporterer til Produksjonsleder

Tiltredelse: Etter avtale

Skulle dette passe inn og noen av stillingene være av interesse, så send oss et søknadsskjema til epost: jobb@nstgruppen.no med fullstendig CV vedlagt, eller møt om mulig opp personlig etter avtale.

Søknad og CV må inneholde sammenhengende utdannelse og arbeidshistorie, og vårt system for personalutvelgelse krever dokumenterte referanser for alle stillinger. Ufullstendige søknader vil dessverre ikke bli vurdert.

For samtlige stillinger søkes det etter strukturert og ryddig personell med  relevant erfaring, god kjennskap til det aktuelle faget, tilpasningsevne og vilje til fleksibilitet.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt vårt kontor.